Faste bønner (felles bønner på Vår Frelsers gravlund, Oslo, uansett vær, alle er velkomne!)


Søndager 

09.00     Rosenkrans på latin

09.35     Ters (på norsk)

09.45     Lectio divina (på norsk)


Enkelte søndager kan fellesbønnene bli avlyst. Ta kontakt per mail for å få varsling om dette.

Kontakt:  komogse.oslo@gmail.com


Litt praktisk informasjon:

Rosenkransen starter ved benken mellom gravfelt 057 og 058. Vi går i prosesjon mellom gravene mens vi ber.

Ters og Lectio divina: Her samles vi på kirkegårdens høyeste punkt, ved siden av gravfelt 046. 

Se kart med møteplassene merket!  


Ters er én av Kirkens tidebønner. Tekstene til ters og de andre tidebønnene på norsk finnes her: 

https://oblates.se/index.php?o=nbreviar


Lectio divina betyr kontemplativ lesing av Den Hellige Skrift og er en gammel klostertradisjon. Vi tar for oss lesningene og evangeliet til søndagens messe, slik at vi får en god åndelig forberedelse til høymessen kl. 11.00!

Tekstene til søndagens messe kan finnes her:

https://services.katolsk.no/kirkeaar/?2023


Lectio divina består av fire faser:


1. Lesning av teksten (én leser teksten høyt)

2. Meditasjon over én setning i bibelteksten som har rørt ved vårt hjerte (hver for oss, i stillhet)

3. Bønn (svar til Gud, hver for oss, i stillhet)

4. Kontemplasjon (vi bare er i Guds nærvær, i stillhet)

Om bønnegruppen Kom og Se


Vi er en løs gruppe katolikker som lever et helt vanlig liv, men som også kjenner et kall til et liv i kontemplativ bønn i ensomhet. Vi ønsker å følge dette kallet i den grad vår livssituasjon tillater oss det. Vi er spesielt inspirert av alle de kvinnene og mennene som tilhører den kanskje eldste formen for Det gudviede liv, eremittene. 

 

For å etterleve eremittenes spiritualitet på en mest mulig autentisk måte søker vi primært å be i ensomhet, hver for oss. Samtidig vet vi at vi aldri ber alene, men alltid har fellesskap med hverandre. Spesielt ser vi på gruppens bønn som en tjeneste i og for menigheten, Kirken og hele menneskeheten. 

 

Gruppen møtes som regel ikke fysisk, bortsett fra enkelte sammenkomster for å snakke om erfaringer og utfordringer som hver av oss møter på vår vei gjennom vår ørken. Båndet som knytter oss sammen er tidebønnene, rosenkransen og kontemplativ lesing av Den Hellige Skrift. 

 

De aller fleste troende i dag har ikke mulighet til å konsekvent trekke seg tilbake fra verden og leve et liv i stillhet og bønn. Men mange kjenner allikevel en lengsel etter en større nærhet til Gud som et regelmessig og kontemplativt bønneliv gir, og som man ofte bare kan leve fullt ut i de faste rammene Det gudviede liv gir. I gruppen Kom og Se ønsker vi altså å bygge en bro mellom to tilsynelatende motstridende levemåter. Hver enkelt står fritt til å etablere sitt eget bønneliv helt individuelt, alt etter hvor mye tid hver av oss kan frigjøre og øremerke til bønn i sin hverdag. Finn gjerne et stille sted der du kan be uforstyrret! 

 

Vi ber spesielt sammen med eremittene, som har valgt å leve helt adskilt fra verden, som en stille preken for oss som lever midt i denne verden. 

Vi ber også for eremittene, og håper at vi også i Norge etter hvert vil se flere kall. Vi ber spesielt for de norske eremittene som vi vet også finnes. Tjenesten de gjør for oss, uten at de fleste av oss legger merke til det, kan ikke overvurderes.

 

For alle som vil være med på det: Felles rosenkrans på latin på Vår Frelsers gravlund hver søndag kl. 09.00. Vi møtes i stillhet og går i en stille prosesjon mellom gravene mens vi ber. Felles tidebønn og Lectio divina etterpå, for de som vil. Ta kontakt per e-post for nærmere informasjon.

 

Gruppen kan kontaktes, og holder kontakt med hverandre, per e-post.

Kontaktadresse: 

komogse.oslo@gmail.com


Alle bibelsitater på denne siden er hentet fra https://bibel.no/Nettbibelen

Bibel 2011 © Bibelselskapet
Gjengitt med tillatelse


Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» 

Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. 

Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. 

Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. 

Etter ilden – lyden av skjør stillhet. 

Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.

(1. Kong 19, 11- 13)

 

Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?»
De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 

«Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen.

(Joh 1, 38 - 39)